سفارش تبلیغ
صبا ویژن

...صدا کن مرا


..."ماهی حتی اگر نهنگ هم باشد، درکی از خارج آب ندارد... ماهی ها به جز آب چه می دانند؟ تمام زندگی شان آب است. وقتی ماهی از آب جدا شود، روی زمین بیافتد، تازه زمینی که آرام تر از دریاست، شروع می کند به تکان خوردن. ... .علم می گوید ماهی به خاطر دور شدن از آب به دلایل طبیعی می میرد. اما هرکس یک بار بالا و پایین پریدن ماهی را دیده باشد، تصدیق می کند که ماهی از بی آبی به دلیل طبیعی نمی میرد. ماهی به خاطر آب خودش را می کشد. خشم، عجز، تنهایی، خفقان... این ها لغاتی علمی نیستند
. ... . این بار کسی از دریا ماهی نگرفته بود. از ماهی، دریا را گرفته بودند..."


نوشته شده در سه شنبه 89/3/11ساعت 11:20 عصر توسط ساجده کاف نظرات ( ) |


Design By : Pichak